Kimyəvi peeling (Chemical peeling)

Kimyəvi peeling - dərinin canlandırılması məqsədi ilə kimyəvi maddələrin vasitəsilə dərinin üst təbəqəsinin soyulması prosesidir. Bunun nəticəsində dəri daha parlaq, daha təmiz, daha gənc görünüş alır.
Kimyəvi peelinglər üçün müxtəlif maddələrdən istifadə olunur. İstifadə olunan maddənin növünə və soyulmanın dərinliyinə görə səthi, orta və dərin peelinglər mövcuddur. 

Paylaşın