Seboreya dermatiti

Seboreya dermatiti - geniş yayılmış dəri xəstəliyidir. Dünya əhalisinin 2-6%-də rast gəlinir. Əsasən 20-50 yaş arası, xüsusilə kişilərdə daha çox müşahidə olunur.
Dərinin piy vəziləri ilə zəngin olan bölgələrində  - saçlı dəri, qulaq, üz (qaşlar, kipriklər, göz qapaqları, burun), sinə, bəzi hallarda qasıq bölgəsi və kürək nahiyyəsində də müşahidə olunur. Həmin nahiyyələrdə dəridə qızartı, sarı rəngli, yağlı qabıqlara (kəpəklərə) rast gəlinir. Bəzi hallarda şiddətli qaşıntı da ola bilər.
Bir çox hallarda yenidoğulmuşlarda da seboreya dermatiti müşahidə olunur. İlk aylarda saçlı dəridə, xüsusilə alın və təpə paylarında sarı rəngli yağlı qabıqlara rast gəlmək mümkündür. Buna beşik başlığı (Cradle cap) deyilir. Əsasən bir neçə ay ərzində həmin qabıqlar tədrıcən təmizlənir.  

Qış aylarında xəstəliyin əlamətləri kəskinləşir. Bu zaman qızartı, qabıqlanma, qaşınma daha da artır. Yay aylarında isə havanın daha nəmli olması və günəş şüalarının təsiri nəticəsində xəstəlik yüngülləşir. 
Seboreya dermatiti xroniki bir xəstəlik olduğu üçün müəyyən vaxtdan bir təkrarlaya bilər və uzun müddət profilaktik müalicəyə ehtiyac görülür.  Müalicədə əsas məqsəd kəpək və qaşıntının azaltmaq, dəri səthində olan göbələk infeksiyasının qarşısını almaqdır.
Saçlı dəridə müşahidə olunduğu zaman selenium-sulfid, ketokonazol, sink pirition, qətran və s. tərkibli şampunlardan istifadə etmək olar. Bu zaman saçlı dəridəki qabıqları öncə müxtəlif yağlarla yumşaltmaq olar. Sonra yuxarıda tövsiyyə olunan şampunlardan istifadə etdikdə kəpək və qaşıntı hiss olunacaq dərəcədə azalır. Bu cür müalicəvi şampunlar həftədə 2-3 dəfə istifadə oluna bilər.
Üz nahiyyəsində olan seboreya dermatitinin müalicəsində kortikosteroid tərkibli kremlər (mometasone furoate, methylprednisolone və s.) qısa müddətli, xüsusən qaşıntı və kəpəyin kəskin olduğu dövrlərdə isitifadə oluna bilər. Qaşıntı və qızartı keçdikdən sonra ketokonazol, klotrimazol tərkibli kremləri uzun müddətli istifadə etmək tövsiyyə olunur.Yerli müalicəyə tabe olmayan, və daha ağır formalarda isotretinoin, sistemik steroidlər də təyin oluna bilər.

Paylaşın